1. Najważniejsze informacje o ochronie danych

Informacje ogólne

Poniżej przedstawiamy uproszczony opis tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas przeglądania naszych stron www. Dane osobowe, to dane, które umożliwiają identyfikację żyjącej osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności przedstawionej poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych w naszym serwisie www?

Dane gromadzone na stronach tego serwisu www są przetwarzane przez Colt Group Limited („Operator Serwisu WWW”). Dane kontaktowe Operatora Serwisu WWW znajdują się w nocie prawnej z informacjami na temat serwisu.

Jak zbieramy Państwa dane?

Państwa dane gromadzimy wtedy, gdy je nam Państwo bezpośrednio przekażecie. Mogą one przykładowo obejmować dane osobowe, które wprowadzacie Państwo do formularza kontaktowego. Innym przykładem mogą być dane osobowe, które automatycznie gromadzimy podczas Państwa wizyt na naszych stronie www, takie jak adres IP.

Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzacie Państwo nasz serwis www. Tymi gromadzonymi przez nas danymi są przede wszystkim dane techniczne, takie jak dane o typie przeglądarki oraz systemu operacyjnego, z których Państwo korzystacie lub za pomocą których połączyliście się z naszym serwisem. Dane te są gromadzone automatycznie od chwili wejścia na stronę w naszym serwisie www.

Więcej szczegółów na temat gromadzonych przez nas danych znajduje się w Sekcji 3 "Gromadzenie danych na naszych stronach www".

DOTYCZY STRON INTERNETOWYCH Z KRAJÓW KONTYNENTALNEJ CZĘŚCI EUROPY  - Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy podczas Państwa wizyt na naszych stronach www są przetwarzane przez Operatora Serwisu WWW w oparciu o zgodę, której udzieliliście Państwo przy wypełnianiu formularza kontaktowego. Jeśli chcecie Państwo wycofać swoją zgodę, prosimy o przejście do sekcji 2, poniżej.

Do czego używamy Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu www. Inne dane mogą służyć do analizy sposobów korzystania ze stron w naszym serwisie www.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do waszych danych?

W dowolnym czasie możecie Państwo zwrócić się do nas o nieodpłatne przekazanie informacji na temat przechowywanych przez nas danych, ich pochodzenia, ich odbiorcach oraz celach ich gromadzenia. Macie również Państwo prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku wszelkich pytań dotyczących kwestii prywatności i ochrony danych, możecie Państwo również w dowolnym czasie zwrócić się do nas o ich wyjaśnienie, pisząc na adres podany w nocie prawnej. Oczywiście, macie Państwo również prawo złożenia zażalenia do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia firm trzecich

Gdy odwiedzacie Państwo nasz serwis www, sposób korzystania ze stron naszego serwisu może być przedmiotem analizy statystycznej. Opiera się ona głównie na plikach cookie i analityce. Prowadzona przez Operatora Serwisu WWW analiza odwiedzanych stron www jest zwykle anonimowa, tzn. na podstawie tych danych nie będziemy mogli Państwa zidentyfikować.

Możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec analityki lub zapobiec jej wykonywaniu przez rezygnację z korzystania z pewnych narzędzi. Możecie Państwo zablokować także pliki cookie, choć może mieć to niekorzystny wpływ na przeglądanie naszych stron. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności. Poniżej przedstawiamy Państwu jak wykorzystać dostępne możliwości w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operator Serwisu WWW bardzo poważnie traktuje kwestie ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy, jako poufne i postępujemy z nimi zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tego serwisu www, mogą być przetwarzane dane osobowe. Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem sieci Internet (np. wiadomościom e-mail) mogą zostać ujawnione w wyniku naruszeń zabezpieczeń. Pełne zabezpieczenie Państwa danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Informacje dotycząca strony odpowiedzialnej za niniejszy serwis www

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych w tym serwisie www jest spółka:

Colt Group Limited
Unit 12
The Briars
Waterberry Drive
Waterlooville
PO7 7YH

Wielka Brytania

Telefon: +44 (0) 2392 451111
Email: gdpr@de.coltgroup.com

Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych może być wykonywanych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać swoją zgodę z natychmiastowym skutkiem. W tym celu wystarczy przesłać wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą. Zgodnie z prawem dane (w tym dane osobowe) przetworzone przed otrzymaniem Państwa prośby mogą być nadal przetwarzane.

Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo otrzymać dane, które przetwarzamy za Państwa zgodą lub w ramach realizacji mowy. Zostaną one automatycznie przesłane Państwu lub osobie trzeciej, w standardowym, czytelnym maszynowo formacie. Jeśli potrzebujecie Państwo bezpośrednio przesłać te dane do innej odpowiedzialnej za nie strony, to zostanie to zrealizowane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejszy serwis www wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przesyłu poufnych treści, takich jak zapytania, które możecie Państwo wysyłać do nas, czyli Operatora Serwisu WWW. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po linii adresowej przeglądarki, gdy prefiks adresu zmienia zmieni się z "http://" na "https://", a w pasku adresu przeglądarki pojawia się symbol kłódki.

W przypadku wykorzystania szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przesyłacie nie będą mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem możecie Państwo w dowolnym czasie wystąpić o nieodpłatne przekazanie informacji na temat wszelkich Państwa danych osobowych, które są przechowywane, jak również ich źródła, odbiorców oraz celu w jakim są one przetwarzane. Macie Państwo również prawo wystąpić o ich poprawienie, zablokowanie lub usunięcie. W przypadku wszelkich pytań dotyczących kwestii danych osobowych, możecie Państwo również w dowolnym czasie zwrócić się do nas o ich wyjaśnienie, pisząc na adres podany w nocie prawnej.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookie

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasz serwis www jest bardziej przyjazny dla użytkownika, wydajniejszy i bezpieczniejszy. Pliki cookie, to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które są tworzone i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie, to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane z chwilą opuszczenia przez Państwa naszego serwisu www. Inne pliki cookie pozostają w pamięci Państwa urządzenia, aż do ich usunięcia. Takie pliki cookie umożliwiają automatyczne rozpoznanie Państwa przeglądarki, podczas kolejnej wizyty na naszych stronach.

Możecie Państwo skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o użyciu plików cookie, umożliwiając podjęcie indywidualnej decyzji o tym, czy dany plik cookie zaakceptować, czy go odrzucić. Państwa przeglądarka może być też skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała z chwilą jej zamknięcia. Zablokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do obsługi komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, z których chcecie Państwo korzystać, są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywanie plików cookie leży w uzasadnionym interesie Operatora Serwisu WWW, ponieważ zapewnia to optymalizację świadczonych usług oraz możliwość eliminowania błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak  wykorzystywane do analizy przeglądanych przez użytkownika stron), to w niniejszej polityce prywatności będą one traktowane oddzielnie.

Pliki logów serwera

Automatycznie gromadzimy i zapisujemy informacje w plikach dziennika, które są automatycznie przesyłane od nas przez Państwa przeglądarkę. Są to takie informacje, jak:

  • • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • • Używany system operacyjny
  • • URL strony odsyłającej
  • • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • • Czas przesłania zapytania do serwera
  • • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesyłania nam pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, gromadzimy dane (w tym dane osobowe) wprowadzane w formularzu, dane kontaktowe, które Państwo nam podacie, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie i na ewentualne kolejne pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody.

Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy przesłać wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą. Zgodnie z prawem, dane (w tym dane osobowe) przetworzone przed otrzymaniem Państwa prośby mogą być nadal przetwarzane.

Dane (w tym dane osobowe) przekazane nam w formularzu kontaktowym będziemy przechowywać do czasu, gdy wystąpicie Państwo o ich usunięcie, gdy wycofacie swoją zgodę na ich przechowywanie lub gdy ich przechowywania nie będzie już dalej konieczne (np. po zrealizowaniu Państwa prośby). Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na żadne ewentualnie obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te które dotyczą okresów obowiązkowego przechowywania danych.

4. Media społecznościowe

Wtyczka Facebook (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona www zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, spółki Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone. Wtyczkę Facebook można rozpoznać po znaku graficznym Facebook lub przycisku „Lubię” (Like) na naszej stronie. Ogólne informacje na temat wtyczek do Facebooka dostępne są na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę, wtyczka Facebooka nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką, a serwerami firmy Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o odwiedzonych przez Państwa stronach z naszego serwisu www przez przeglądarkę identyfikowana Państwa adresem IP. Kliknięcie na przycisk „Lubię to" Facebooka, podczas gdy jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, umożliwia powiązanie treści z naszej strony z Państwa profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może skojarzyć wizyty w naszej witrynie www z Państwa kontem użytkownika serwisu Facebook. Należy pamiętać, że jako operator tych stron www, nie dysponujemy wiedzą na temat treści danych przesyłanych do Facebooka, ani na temat tego w jaki sposób spółka Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z zobacz polityką prywatności firmy Facebook, pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook kojarzył waszą wizytę na naszych stronach www z Państwa kontem www, prosimy o wylogowanie się ze swojego konta w serwisie Facebook.

Wtyczka Twitter

Funkcje serwisu Twitter zostały zintegrowane z naszymi stronami www i z aplikacją. Serwis ten prowadzony jest przez spółkę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Gdy korzystacie Państwo z Twittera i z funkcji „Retweet”, strony www, które Państwo odwiedzacie zostają połączone z Państwa kontem w serwisie Twitter i stają się znane dla innych użytkowników. W związku z tym do spółki Twitter zostają również przesłane dane. Chcemy zaznaczyć, że jako operator tych stron www, nie dysponujemy wiedzą na temat zakresu przekazywanych danych, ani sposobu ich wykorzystania przez spółkę Twitter. Więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu Twitter można znaleźć na stronie https://twitter.com/privacy.

Państwa preferencje dotyczące prywatności w serwisie Twitter można zmieniać w ustawieniach konta, na stronie https://twitter.com/account/settings.

 

Wtyczka LinkedIn

Nasze strony www wykorzystują funkcje serwisu LinkedIn. Serwis ten jest prowadzony przez spółkę LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Za każdym razem, gdy wyświetlana jest jedna z naszych stron zawierająca funkcje LinkedIn, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. Serwis LinkedIn jest informowany, że odwiedziliście Państwo nasze strony internetowe posługując się swoim adresem IP. Jeśli użyjecie Państwo przycisku „Poleć” z serwisu LinkedIn i jeśli jesteście zalogowani na swoim koncie LinkedIn, to serwis LinkedIn będzie mógł powiązać Państwa wizytę na naszych stronach www z Państwa kontem użytkownika. Chcemy zaznaczyć, że jako operator tych stron www, nie dysponujemy wiedzą na temat zakresu przekazywanych danych, ani sposobu ich wykorzystania przez spółkę LinkedIn.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn, na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

5. Analityka i reklama

Google Analytics

Ten serwis www korzysta z usługi analityki stron internetowych - Google Analytics. Serwis ten jest prowadzony przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie sposobu korzystania przez Państwa z serwisu www. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa z serwisu www są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i są tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Anonimizacja adresu IP

Na stronach tego serwisu www włączyliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Państwa adres IP będzie skracany przez Google w Unii Europejskiej lub przez inne strony niniejszej Umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwery Google w Stanach Zjednoczonych będzie przesyłany pełny adres IP, który zostanie tam skrócony. W tym przypadku prosimy pamiętać, że spółka Google przestrzega przepisów EU-US Privacy Shield, zezwalających na przekazywanie Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Spółka Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu Operatora Serwisu WWW w celu oceny sposobu korzystania przez Państwa z tej witryny www, w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności w serwisie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach tego serwisu i sposobami korzystania z Internetu dla Operatora Serwisu WWW. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu takich plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to uniemożliwić Państwu korzystanie z pełnej funkcjonalności tego serwisu www. Możecie również Państwo zapobiec przekazywaniu do firmy Google danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania przez Państwa z tego serwisu (co obejmuje Państwa adres IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu danych na Państwa temat przez usługę Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link. Spowoduje to zapisanie pliku cookie z rezygnacją, który będzie zapobiegał pobieraniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt w tym serwisie www: Wyłączanie usługi Google Analytics.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób usługa Google Analytics przetwarza dane użytkowników znajduje się w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Outsourcing przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę z firmą Google w zakresie outsourcingu przetwarzania naszych danych i podczas korzystania z usług Google Analytics ściśle przestrzegamy surowych wymogów prawnych podczas korzystania z Google Analytics.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube, który jest prowadzony przez firmę Google. Operatorem tych stron jest: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.

Po odwiedzeniu jednej z naszych stron, na których umieszczono wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Spowoduje to powiadomienie serwera YouTube o tym, jakie strony www Państwo odwiedziliście.

Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie YouTube, to YouTube umożliwi powiązanie informacji o przeglądanych stronach bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Serwis YouTube wykorzystujemy do uatrakcyjnienia naszych stron www.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych serwisu YouTube, pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google Web Fonts

W celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek, nasz serwis www wykorzystuje czcionki internetowe udostępniane przez Google. Po otworzeniu którejś ze stron, Państwa przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do swojej pamięci podręcznej, w celu poprawnego wyświetlenia treści i krojów pisma.

W momencie otwarcia strony z naszego serwisu www zawierającej wtyczkę serwisów społecznościowych, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się o tym, że z naszą stroną www połączono się z Państwa adresu IP. Użycie czcionek internetowych Google leży w interesie zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszego serwisu www.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z Państwa komputera.

Więcej informacji na temat postępowania z danych danymi użytkowników można znaleźć na stronach: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Maps

Nasz serwis www korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Serwis ten jest prowadzony przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Aby korzystać z usługi Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i są tam przechowywane. Operator tego serwisu www nie ma wpływu na przekazywanie tych danych.

Korzystanie z usługi Google Maps leży w interesie uatrakcyjnienia naszej witryny i ułatwienia lokalizacji wskazywanych przez nas w naszym serwisie www miejsc.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Google, pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Procedura składania skarg

Jeśli chcecie Państwo zgłosić skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych (w tym danych osobowych), prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do Operatora Serwisu WWW: na adres: gdpr@de.coltgroup.com. Operator Serwisu WWW niezwłocznie zajmie się Państwa sprawą.

Aby zgłosić skargę do organu regulacyjnego, prosimy o kontakt na adres:

Colt International Spółka z o.o.
ul. Przasnyska 6a
01-756 Warszawa

telefon: +48 22 350 50 16
e-mail: gpdr@de.coltgroup.com

 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited