CoolStream T

Zewnętrzna jednostka CoolStream T zapewnia wentylację, chłodzenie oraz recyrkulację powietrza. Urządzenie dostarcza w 100% świeże, zewnętrzne powietrze do systemu wentylacji budynku. Latem, gdy temperatura powietrza wzrasta, jednostka CoolStream T, dzięki systemowi chłodzenia adiabatycznego (ewaporacyjnego), dostarcza filtrowane, chłodne powietrze. Wiosną i jesienią, kiedy spada temperatura na zewnątrz, CoolStream T umożliwia recyrkulację ciepłego powietrza gromadzącego się w przestrzeni podsufitowej, zapewniając komfortową temperutrę wewnętrzną.

Budowa

Obudowa CoolStream T wykonana jest z odpornego na korozję aluminium. Jednostka dostarczana jest w pełni zmontowana, po sprawdzeniu w fabryce. Pojedyncze urządzenie składa się z:

 • zewnętrznej jednostki chłodzącej
 • zewnętrznej komory mieszania
 • mocowań wykonanych z aluminium i ze stali nierdzewnej
 • wentylatora EC
 • filtra (opcjonalnie)
 • wkładu desorpcyjnego o grubości 150mm
 • systemu zasilania w wodę
 • modułu sterowania Cortiva

Urządzenia certyfikowane zgodnie z VDI 6022 dodatkowo wyposażone są są w oświetlony wizjer i wskaźnik ciśnienia.

Typy urządzeń:

 • 12A z wentylatorem osiowym o wydajności do 3,3m3/s (12 000m3/h)
 • 17A z wentylatorem osiowym o wydajności do 4,7m3/s (17 000m3/h)
 • 22A z wentylatorem osiowym o wydajności do 6,1m3/s (22000m3/h)
 • 30A z wentylatorem osiowym o wydajności do 8,3m3/s (30 000m3/h)
 • 15C z wentylatorem promieniowym o wydajności  do 4,2m3/s (15 000m3/h)
 • 23C z wentylatorem promieniowym o wydajności do 6,4m3/s (23 000m3/h)

Opcje podłączenia:

CoolStream T przeznaczony jest do montażu na dachu i możliwe jest tylko pdłączenie od dołu.

Filtry:

Filtry montowane są opcjonalnie. Dostępne są filtry w klasach: zgrubny 70%, ePM10 70%, ePM1 55%. Wszystkie filtry zgodne są z normą ISO16890.

Sterowanie

Sterowanie odbywa się zdalnie za pomocą Colt Cortiva przez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Produkty alternatywne
Do pobrania
Wszystkie systemy CoolStream STAR są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE nr 1253/2014 opartego na Dyrektywie ErP nr 2009/125/WE
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited